Opole, ul. Oleska 121 B lok. 10

Badania tajemniczego klienta czy badania mystery shopper jak jest poprawnie?

Oba terminy są poprawne i używane zamiennie. Zarówno „badania tajemniczego klienta” jak i „badania mystery shopper” odnoszą się do tej samej praktyki polegającej na wysyłaniu specjalnie przeszkolonych anonimowych badaczy do miejsc usługowych w celu oceny jakości obsługi klienta i standardów usługowych. Ostatecznie, wybór jednego z tych terminów zależy od preferencji lub konwencji stosowanej w danym kontekście lub branży.