Opole, ul. Oleska 121 B lok. 10

Mystery Shopping

Audyt mystery shopper, znany również jako tajemniczy klient , to metoda badawcza polegająca na ocenie jakości obsługi klienta poprzez pozorowanie zwykłych interakcji przez specjalnie przeszkolonych audytorów.

Audyt mystery shopper

Mystery Shopper

Specjalizujemy się w kontrolowaniu jakości obsługi metodą tzw. Mystery Shopper

Audyt mystery shopper  to metoda badawcza polegająca na ocenie jakości obsługi klienta poprzez pozorowanie zwykłych interakcji przez specjalnie przeszkolonych audytorów. Jest to popularne narzędzie stosowane przez firmy w różnych sektorach, aby lepiej zrozumieć doświadczenia klientów i poprawić swoje usługi.

Mystery shopper to osoba, która na zlecenie firmy odwiedza jej placówki, korzysta z jej usług lub kupuje jej produkty, nie ujawniając swojej roli audytora. Mystery shopper obserwuje i ocenia różne aspekty obsługi, takie jak czas oczekiwania, uprzejmość personelu, czystość obiektu, zgodność z procedurami, oraz ogólne wrażenia z wizyty.

Cel Audytu Mystery Shopper

Głównym celem audytu mystery shopper jest uzyskanie obiektywnej oceny jakości obsługi klienta oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu firmy mogą:

 • Zrozumieć mocne i słabe strony swojej obsługi.

 • Wykryć nieprawidłowości i naruszenia standardów.

 • Motywować pracowników do lepszej obsługi klientów.

 • Opracować strategie poprawy jakości usług.

 • Monitorować zgodność z procedurami i standardami.

Audyt Mystery Shopper

Mystery Shopping - jak wygląda cały proces

Audyt mystery shopping obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • 1. Planowanie

  Na początku procesu określa się cele audytu, zakres działań oraz kryteria oceny. Firma decyduje, które aspekty obsługi są najważniejsze do zbadania, takie jak przywitanie klientów, szybkość obsługi czy wiedza pracowników na temat produktów.

 • 2. Rekrutacja i szkolenie

  Wybór odpowiednich mystery shopperów jest kluczowy. Powinni oni być odpowiednio przeszkoleni, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę i jak obiektywnie oceniać różne aspekty obsługi.

 • 3. Realizacja wizyt

  Mystery shopperzy odwiedzają placówki, korzystają z usług lub kupują produkty, zachowując się jak zwykli klienci. Ich zadaniem jest dokładna obserwacja i ocena różnych elementów obsługi zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.

 • 4. Raportowanie

  Po każdej wizycie mystery shopperzy sporządzają szczegółowe raporty, w których opisują swoje doświadczenia i oceny. Raporty te są analizowane przez firmę, aby zidentyfikować obszary do poprawy.

 • 5. Działania następcze

  Na podstawie raportów firmy mogą wprowadzać zmiany w procesach obsługi klienta, organizować dodatkowe szkolenia dla pracowników, czy też modyfikować swoje standardy i procedury.

Chcesz zlecić audyt mystery shopping

Nie czekaj skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub pod numerem telefonu

+48 (077) 4555-056

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przygotujemy indywidualną ofertę.

Zalety Audytu Mystery Shopper

Mystery Shopper

Audyt mystery shopper oferuje wiele korzyści, które przyczyniają się do poprawy jakości obsługi klienta:

 • Obiektywna ocena

  Pozwala uzyskać niezależne i obiektywne informacje na temat obsługi klienta.

 • Identyfikacja problemów

  Pomaga w szybkim wykrywaniu problemów i nieprawidłowości.

 • Poprawa standardów

  Motywuje pracowników do lepszego przestrzegania standardów obsługi.

 • Rozwój pracowników

  Dostarcza cennych informacji zwrotnych, które mogą być wykorzystane do rozwoju i szkolenia pracowników.

 • Konkurencyjność

  Pomaga firmom utrzymać konkurencyjność poprzez stałe podnoszenie jakości swoich usług.

Audyt mystery shopper jest skutecznym narzędziem do oceny i poprawy jakości obsługi klienta. Dzięki obiektywnym i szczegółowym raportom firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów oraz wprowadzać odpowiednie działania naprawcze. Pomimo pewnych wyzwań, korzyści płynące z audytu mystery shopper znacznie przewyższają potencjalne trudności, czyniąc go wartościowym elementem strategii zarządzania jakością w wielu branżach.