Opole, ul. Oleska 121 B lok. 10

Oferta

Badanie satysfakcji klienta realizowane jest w dwóch formach: jawnej i tajnej.

Badanie satysfakcji klienta

PHU GiG

Specjalizujemy się w kontrolowaniu jakości obsługi metodą tzw. Tajemniczego Klienta

Badanie satysfakcji klienta realizowane jest w dwóch formach: jawnej i tajnej. W formie jawnej pracownicy są poinformowani o audytorze, który na terenie placówki przeprowadza krótkie wywiady z klientami, niezwłocznie po ich obsłudze. W formie tajemniczej – audytor znajduje się poza placówką, w jej pobliżu i zadaje pytania osobom wychodzącym ze sklepu, a także osobom przechodzącym w pobliżu. W ten sposób można doskonale zbadać, jak dana placówka postrzegana jest w lokalnej społeczności, czy być może klienci wolą sklep konkurencji i z jakich powodów.

Obie formy badania pokazują słabe i mocne strony sklepu widziane oczami klientów i wskazują, które aspekty należy zmienić lub wzmocnić w celu poprawy konkurencyjności.