Opole, ul. Oleska 121 B lok. 10

Oferta

Audyt jawny jest idealnym narzędziem do zbadania stanu zaopatrzenia sklepów, wyglądu, czystości, ekspozycji, oznaczeń promocyjnych.

Audyt jawny

PHU GiG

Specjalizujemy się w kontrolowaniu jakości obsługi metodą tzw. Tajemniczego Klienta

Audyt jawny jest idealnym narzędziem do zbadania stanu zaopatrzenia sklepów, wyglądu, czystości, ekspozycji, oznaczeń promocyjnych, planogramów. Audytorzy, wyposażeni w tablety, wypełniają ankietę on-line szczegółowo sprawdzając wszystkie elementy funkcjonowania sklepu. W trakcie audytu wykonywana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna weryfikowanych standardów.