Opole, ul. Oleska 121 B lok. 10

Podstawowe pytania i definicje badań mystery shopper

Na czym polega praca tajemniczy klient?

 

Praca tajemniczego klienta (ang. mystery shopping) polega na zatrudnieniu
osób do udawania zwykłych klientów w celu oceny jakości obsługi klienta,
standardów usług lub doświadczenia zakupowego w określonym miejscu lub sklepie.
Osoby te działają anonimowo i rejestrują swoje obserwacje, zwykle przy użyciu
formularzy lub raportów, które są później przekazywane firmie lub organizacji,
która zleciła zadanie.

Główne cele pracy tajemniczego klienta to:

1.     Ocena
jakości obsługi klienta: Ocena, jak profesjonalna, przyjazna i efektywna jest
obsługa klienta w danym miejscu, czy to w restauracji, hotelu, sklepie
detalicznym, kinie itp.

2.     Monitorowanie
standardów usług: Sprawdzenie, czy pracownicy przestrzegają określonych
standardów dotyczących czystości, bezpieczeństwa, przyjazności dla klienta,
procedur obsługi itp.

3.     Ocena
doświadczenia zakupowego: Zbadanie, jakie doświadczenie mają klienci podczas
dokonywania zakupów w danym miejscu, w tym jakość produktów, dostępność, wygląd
sklepu itp.

Praca tajemniczego klienta jest powszechnie stosowana przez firmy do
zbierania informacji zwrotnej na temat swoich usług i produktów,
identyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz monitorowania konkurencji.
Dzięki temu firmy mogą dostosowywać swoje działania w celu poprawy obsługi
klienta i zwiększenia satysfakcji klientów.

Kto może być tajemniczym klientem?

 

 Tajemniczym klientem może być praktycznie każda osoba, która spełnia

określone kryteria i posiada umiejętności niezbędne do wykonania tego zadania.
Oto kilka typów osób, które mogą być tajemniczymi klientami:

1.     Studenci:
Studenci często podejmują się pracy tajemniczych klientów jako źródło
dodatkowego dochodu lub jako forma praktyki zawodowej.

2.     Osoby
poszukujące dodatkowej pracy: Osoby szukające pracy dorywczej lub dodatkowego
dochodu mogą być zainteresowane pracą jako tajemniczy klienci.

3.     Emeryci:
Emeryci, którzy mają trochę wolnego czasu i chcą zarobić dodatkowe pieniądze,
mogą także być idealnymi kandydatami do pracy tajemniczego klienta.

4.     Osoby
zatrudnione na pełny etat: Nawet osoby zatrudnione na pełny etat mogą być
tajemniczymi klientami, szczególnie jeśli są zainteresowane dodatkowymi
pieniędzmi lub chcą zdobyć doświadczenie w nowej branży.

5.     Freelancerzy:
Osoby pracujące jako freelancerzy mogą również być zainteresowane pracą
tajemniczego klienta jako sposobem na urozmaicenie swoich dochodów.

Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać tajemniczy klient, to
dyskrecja, umiejętność obserwacji, dobra pamięć, umiejętność prowadzenia
raportów oraz zdolność do dostosowania się do różnych scenariuszy. Ważne jest
również, aby tajemniczy klient działał zgodnie z etyką zawodową i przestrzegał
wytycznych określonych przez firmę zlecającą zadanie.

Po czym poznać tajemniczego klienta w sklepie?

 

 Tajemniczy klient ma za zadanie działać anonimowo, więc identyfikacja go
przez pracowników sklepu może być trudna. Jednak istnieje kilka czynników,
które mogą wskazywać na to, że dana osoba może być tajemniczym klientem:

1.     Zachowanie:
Osoba może sprawiać wrażenie, że szczególnie uważnie obserwuje pracowników,
procedury obsługi klienta lub asortyment towarów. Może również wydawać się
bardziej skupiona na obserwacji niż na rzeczywistym dokonywaniu zakupów.

2.     Notatki:
Osoba może sporządzać notatki lub zapisywać coś w notatniku, co może być
podejrzane dla pracowników, zwłaszcza jeśli robi to wielokrotnie podczas wizyty
w sklepie.

3.     Wielokrotne
wizyty: Jeśli ta sama osoba pojawia się regularnie w sklepie, ale nie dokonuje
wielu zakupów ani nie angażuje się w typowe zachowania klientów, może to
wzbudzić podejrzenia.

4.     Częste
pytania: Osoba może zadawać pytania o procedury sklepowe, politykę zwrotów lub
inne szczegóły, które nie są typowe dla zwykłych klientów.

5.     Zachowanie
podczas płatności: Tajemniczy klient może zachowywać się inaczej podczas
płatności niż typowy klient, na przykład notując numer kasjera czy zwracając
szczególną uwagę na proces płatności.

Warto zaznaczyć, że osoba pracująca jako tajemniczy klient zwykle stara się
działać jak typowy klient, aby uzyskać rzetelne informacje na temat jakości
obsługi klienta. Jednakże, jeśli pracownicy sklepu podejrzewają, że ktoś może
być tajemniczym klientem, mogą zareagować z większą ostrożnością lub skupić się
na zapewnieniu doskonałej obsługi klienta we wszystkich przypadkach.

 Czy warto być tajemniczym klientem?

 

Zalety pracy jako tajemniczy klient:

1.     Dodatkowy
dochód: Praca tajemniczego klienta może stanowić źródło dodatkowego dochodu dla
osób poszukujących dodatkowych pieniędzy.

2.     Doświadczenie
zawodowe: Praca tajemniczego klienta może dostarczyć cennego doświadczenia w
obszarze obsługi klienta, sprzedaży lub zarządzania jakością.

3.     Elastyczność
czasowa: Często zadania tajemniczego klienta można wykonywać w dowolnym czasie,
co daje elastyczność w planowaniu pracy.

4.     Dostęp
do rabatów lub darmowych produktów: W niektórych przypadkach tajemniczy klienci
mogą otrzymać rabaty lub darmowe produkty w zamian za swoje usługi.

Wady pracy jako tajemniczy klient:

1.     Niska
płaca godzinowa: W niektórych przypadkach wynagrodzenie za zadania tajemniczego
klienta może być niskie w porównaniu do innych rodzajów pracy.

2.     Wymagane
wysiłki: Praca tajemniczego klienta wymaga uwagi, dokładności i czasu na
wypełnienie raportów lub formularzy, co może być uciążliwe dla niektórych osób.

3.     Brak
gwarancji stałych zleceń: Praca tajemniczego klienta często polega na
pojedynczych zleceniach, co może oznaczać brak stałych dochodów.

4.     Konieczność
zachowania anonimowości: Tajemniczy klient musi zachować anonimowość, co może
być trudne lub niekomfortowe dla niektórych osób.

Podsumowując, praca jako tajemniczy klient ma swoje zalety i wady, dlatego
warto rozważyć swoje indywidualne preferencje, cele i możliwości przed
podjęciem decyzji o podjęciu takiego zadania. Dla niektórych osób może to być
ciekawe i dochodowe doświadczenie, podczas gdy dla innych może być to mniej
atrakcyjna opcja.